“Bilirkişi” Mehmet Taş Hakkında Suç Duyurusu

bk-suc-duyurusu.jpg

Rahmetli işadamı Mehmet Salih Tatlıcı’nın mirasını paylaşamayan aile fertlerinin karşılıklı açtığı davalara sunulan tartışmalı bilirkişi raporları da yeni suç duyurularına yol açıyor. İstanbul 19. Sulh Hukuk Mahkemesi hakimi Fehmi Kemal’in usullere aykırı olarak atadığı bilirkişi Mehmet Taş hakkında, yazdığı raporda vahim hatalar yapıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu.

HATALI BİLİRKİŞİ ATAMASI VE VAHİM HATALARLA DOLU, ÜSTELİK YASAL SÜRESİ İÇİNDE TAMAMLANMAMIŞ “BİR BİLİRKİŞİ RAPORU”

Mehmet Salih Tatlıcı’nın vefatı ardından ilk evliliğinden oğlu Mehmet Tatlıcı, merhumun ikinci eşi Nurten Tatlıcı ile bu evlilikten dünyaya gelen baba bir kardeşi Uğur Tatlıcı aleyhinde tenkis davası açarak, babasının mirası üzerinde daha fazla pay talep etti ve kendi aile fertlerini mirastan mal kaçırmakla bile suçladı.

Yıllardır devam eden davalarda çok sayıda “hatalı” karar dikkat çekmişti, son duruşmalarında gündeme gelen hukuksuzluklar da bunlara adeta “tuz-biber ekti”.

Haber ekibimizin yaptığı araştırma ve elde ettiği bulgular, bilirkişi seçimindeki usulsüzlük yanında, bilirkişi Mehmet Taş’ın raporundaki büyük çelişki ve vahim hataları da ortaya çıkarmıştı ve bunları da kısa bir süre önce okurlarımızın bilgisine sunmuştuk. (Lütfen bakınız: “Hakimi de, Bilirkişisi de Tartışmalı Bir Hukuk Süreci” haberi).

Haber ekibimizin elde ettiği bulgular, Tenkis davasının görüldüğü İstanbul 19. Sulh Hukuk Mahkemesi hakimi Fehmi Kemal’in, aralarında üniversite öğretim üyelerinin de bulunduğu bilirkişiler ve Sermaye Piyasası Kurulu’na kayıtlı bir gayrimenkul değerleme şirketinden alınması gereken bilirkişi raporunu, kendi kararıyla atadığı inşaat mühendisi Mehmet Taş’a  yazdırması dikkat çekmişti.

Ayrıca, bilirkişi sıfatıyla tek başına Mehmet Taş isimli bir mühendisin hazırladığı ve yaklaşık 900 sayfa tutan bu raporda çok önemli hesaplama hataları, çelişkili bilgiler ve usulsüzlükler de dikkat çekmekteydi. Üstelik, bilirkişi Mehmet Taş’ın raporunu mahkemeye yasal süreyi iki ay aşarak geç bir tarihte sunmasına rağmen, hakim Fehmi Kemal, vahim hatalarla dolu bu raporun dava dosyasına alınmasına “ses çıkarmamıştı”…

DAVACI MEHMET TATLICI’NIN BİLİRKİŞİSİ İLE BİLİRKİŞİ MEHMET TAŞ’IN RAPORLARI AYNI HATALARI TEKRARLAMIŞ…

“Bilirkişi” Mehmet Taş’ın raporundaki hataların, tenkis davasını açan Mehmet Tatlıcı’nın daha önce kendi bulduğu “bir bilirkişiye” yazdırdığı rapordakilerle birebir aynı olması da dikkat çekmiş ve inşaat mühendisi Mehmet Taş’ın raporunun güvenilirliği hakkında soru işaretleri oluşturmuştu.

VAHİM HATALARLA DOLU RAPOR HAZIRLAYAN BİLİRKİŞİ MEHMET TAŞ HAKKINDA, SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Bu gelişmeleri takip etmeye devam eden haber ekimiz, tenkis davasında davalı taraf olan Uğur ve Nurten Tatlıcı’nın avukatlarının bilirkişi Mehmet Taş aleyhinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduğu bilgisine ulaştı.

Suç duyurusunda, bilirkişi Mehmet Taş’ın yaklaşık 900 sayfalık raporunda gerçeğe aykırı bilgi ve değer tespitleri yanında davayı açan Mehmet Tatlıcı lehinde ve davalı taraf aleyhinde sonuçlar doğuran vahim hataların yapıldığı da iddia edildi.

HATALARLA VE SORU İŞARETLERİYLE DOLU BİR BİLİRKİŞİ RAPORU…

Bu hatalar arasında, Uğur ve Nurten Tatlıcı’nın şahsi mülkiyetinde olan gayri menkullerin davaya tabi taşınmazlar olarak gösterilmesi dikkat çekmekte.

Suç duyurusunda ayrıca, bilirkişi Mehmet Taş’ın rahmetli Mehmet Salih Tatlıcı terekesine tabi olan bazı taşınmazları incelemeye almayarak ve bazı taşınmazları da değerinin altında göstererek tereke değerini olduğunun çok altında belirleme yoluna gittiği, bunun yanında davalı tarafın mülkiyetinde olan taşınmazları da değerinin çok üstünde gösterdiği iddia edilmekte.

Bütün bu iddialar doğrultusunda,

– Bilirkişi Mehmet Taş’ın raporunu Mahkeme’yi yanıltma kasıt ve iradesiyle düzenlediği,

– Raporun dava konusu olan taşınmazların belgeye dayalı en son imar durumları incelenmeden hazırlandığı;

– Daha önce davacı Mehmet Tatlıcı’nın kendi bulduğu bilirkişiye hazırlattığı ve hatalarla dolu raporu desteklemek amacıyla (aynı hataları tekrarlayarak) ve davacı tarafın menfaatleri doğrultusunda yazıldığı;

– Raporda ciddi hesaplama hataları yapıldığı ve

– Gayrimenkullerin değerinin bilimsel bir araştırmayla değil de, sadece birkaç emlakçıdan telefonla alınan bilgilere dayandırılarak belirlendiği, taşınmazların imar durumları ve projelerinin celp edilmemiş olduğu;

– Davalı tarafa ait gayrimenkullerle ilgili olarak, Mehmet Taş’ın yazdığı bilirkişi raporundakilerle daha önceki bilirkişi raporları arasında çok büyük değer farkları olduğu ve bu durumun da gerçeğe aykırı beyan oluşturduğu

gerekçeleriyle, Mehmet Taş hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılğı’na suç duyurusunda bulunulmuştur.

Tatlıcı Gerçekleri haber ekibi olarak gelişmeleri okurlarımıza sunmaya devam edeceğiz.

Gerçekler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

scroll to top