Mehmet Tatlıcı okuma yazma bilmeyen yaşlı annesine nasıl parmak bastırdı?

mehmet_tatlici_okuma_yazma_bilmeyen_yasli_annesine_nasil_parmak_bastirdi_h244.jpg

Mehmet Tatlıcı, Uğur Tatlıcı ve Nurten Tatlıcı hakkında Türkiye’de açtığı davaların yanında ABD’nin Florida eyaletinde de dava açabilmek için annesini oyuna getirdi.

Babasının vefatından sadece 18 gün sonra, yani 12 Mart 2009 tarihinde Florida’da açtığı bu davada, Nurten ve Uğur Tatlıcı’ya ait olan bazı taşınmazların aslında babasının malvarlığı ile alındığını ve bu taşınmazlara kendisinin temsilci tayin edilmesi gerektiğini iddia etmişti.

Davanın arkasında gizli hesaplar yatıyor
Amerikadaki bu davaları açmasının esas nedeni, Amerika’daki mal varlığından pay almayı düşünmesinin yanısıra, normal koşullar altında Türkiye’de mahkemelere aldırmayı başaramayacağı kararları Amerika’nın kanunlarından ve sisteminden yararlanarak Florida eyaletinde aldırmayı düşünmesiydi.

Davayı açabilmek için okuma yazma bilmeyen annesine parmak bastırdı 
Mehmet Tatlıcı, bu davayı Amerika’da açabilmek için, halen 85 yaşında okuma yazma bilmeyen annesinin rahmetli babasından 13.12.1990 tarihinde boşanırken almaya hak kazandığı, fakat bir türlü ödenmediğini iddia ettiği manevi tazminat alacağını devralma yoluna gitmiştir. Hakkı olduğunu iddia ettiği bu alacağı, okuma yazma bilmeyen annesinden evraka parmak bastırmak suretiyle devralmıştır. Esasında söz konusu manevi tazminat alacağı zamanaşımına uğramış olduğu gibi, bu manevi tazminat alacağının bir başkasına devredilmesi de hukuken mümkün değildir.

Mehmet Tatlıcı, ABD’nin Florida eyaletinde açtığı bu davada babasının, annesine olan bu manevi tazminat borcunu yerine getirmediğini ve bu parayla Florida’da eşi Nurten Tatlıcı’ya ve oğlu Uğur Tatlıcı’ya taşınmazlar almaları için malvarlığından devirler yaptığını iddia etmiştir.

Yanlış tercüme ile mahkemeyi yanıltmaya çalıştı
Mehmet Tatlıcı, ABD’nin Florida eyaletinde sürmekte olan davada kullanılmak üzere Av. Rukiye Akın’dan bir hukuki mütalaa alarak bu mütalaayı yeminli tercüman Yasemin Dalman’a İngilizce’ye çevirtmiş, ancak bu hukuki mütalaa İngilizce’ye çevrilirken “yanlış” çevrilmiş ve ABD’nin Florida eyaletindeki mahkemeye hatalı ve yanlış şekli ile sunulmuştur.

Bu durum Nurten Tatlıcı ve Uğur Tatlıcı vekilleri tarafından tespit edilmiş, bu tespit ile yetinilmemiş ve meselenin konusunda uzman kişiler tarafından değerlendirilmesi için İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı’na müracaat edilmiştir. Dekanlık, hukuki mütalaa hazırlama görevini Milletlerarası Özel Hukuk alanında uzmanlaşmış ve İngilizce diline hakim bir öğretim üyesine vermiştir. Bu öğretim üyesi, İngilizceye çevrilirken raporun aslında bulunmayan bazı önemli hususların ve bazı Yargıtay kararlarını içeren paragrafların rapora tercüme yapılırken monte edildiğini belirtmiştir.

Savcılık iddianame hazırlayarak dava açtı
Bu rapor üzerine durum Şişli Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirilmiş, Şişli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianame ile Mehmet Tatlıcı ve tercüman Yasemin Dalman hakkında dava açılmasını talep etmiştir. Bunun sonucunda, Mehmet Tatlıcı ve Yasemin Dalman aleyhine Şişli 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nde, özel evrakta sahtecilik suçundan dava açılmıştır.

Ancak ne var ki, Mehmet Tatlıcı ve Yasemin Dalman’ın dosyaya sundukları “evraklar karışmış” ortak ifadesinden sonra bu dava 13.09.2011 tarihinde beraatle sonuçlanmıştır.

Haber Kaynağı: Tatlıcı Gerçekleri

Gerçekler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

scroll to top