Salih Ziya Tatlıcı, Avukatı Osman Hacıbekiroğlu’nu Azletti

salih-ziya-tatlici-avukati-osman-hacibekiroglunu-azletti.jpg

Rahmetli işadamı Mehmet Salih Tatlıcı’nın ilk evliliğinden dünyaya gelen oğullarından merhum Ali Tatlıcı’nın oğlu Salih Ziya Tatlıcı (Titiz), avukatı Eyüp Osman Hacıbekiroğlu’nu azletti.

Rahmetli dedesinden kendisine kalan ve milyonlarca dolar ettiği söylenen miras payıyla yetinmeyip, daha fazlası için dava üstüne dava açan Salih Ziya Tatlıcı, 40 yaşından sonra Titiz ailesine “evlatlık giderek” dikkat çekmiş; şimdilerde azlettiği avukatı Osman Hacıbekiroğlu’nu vekil tayin ederek aile soyadı olan Tatlıcı’dan da vaz geçip Titiz soyadını almış ve dedesinden kendisine intikal eden miras haklarını da Titiz ailesine devretmişti.

AZLEDİLDİĞİNİ MAHKEMEYE 5 AY SONRA BİLDİRDİ

Tatlıcı Gerçekleri haber ekibinin yaptığı araştırmalar, merhum işadamı Mehmet Salih Tatlıcı’nın torunu Salih Ziya Tatlıcı’nın (Titiz) 12 Mart 2015 tarihinden beri avukatlığını yapan Mardin eşrafından avukat Eyüp Osman Hacıbekiroğlu’nu 2 Nisan 2019 tarihinde azlettiğini ortaya koydu.

Haber ekibimizin araştırması, aslında bu gelişmenin taraflarca, yani azleden Salih Ziya Tatlıcı (Titiz) ve azledilen avukat Osman Hacıbekiroğlu tarafından nedense tereke mahkemesine uzunca bir süre de bildirilmediğini ve gizli tutulduğunu göstermekte:

Tereke mahkemesinden avukat Osman Hacıbekiroğlu’na giden bir tebligat üzerine, avukat Hacıbekiroğlu 2 Nisan 2019 tarihinde azledilmiş olmasına rağmen, ilgili mahkemeye azledildiğini aradan 5 ay gibi uzunca bir süre geçtikten sonra 6 Eylül 2019 tarihinde bildirmiş…

Kısacası, bu avukat azletme hamlesini ne torun Salih Ziya, ne de avukat Osman Hacıbekiroğlu tereke mahkemesine tam 5 ay bildirmemiş…

ACABA NEDEN?…

Zaten, torun Salih Ziya Tatlıcı ile Titiz ailesi arasındaki “ilişki” başlı başına bir “muamma” iken, Titiz ailesinin yıllardır avukatlığını yapan Osman Hacıbekiroğlu’nun bir anda Salih Ziya Tatlıcı’nın da avukatı olması; bu süreçte torun Salih Ziya’nın kendisine o zamana kadar, hiçbir para sıkıntısı yaşamadan sürdürdüğü rahat hayatı sunmuş olan rahmetli dedesinin soyadını da, yine bir anda elinin tersiyle iterek 40 yaşından sonra Titiz ailesine “evlatlık” gitmesi; bu gelişmelerle birlikte, dedesi Mehmet Salih Tatlıcı’nın resmi vasiyetnamesi ile kendisine bıraktığı saklı miras payı haklarının tamamını da, ortak avukatları Osman Hacıbekiroğlu’nun takip ettiği dava süreçleriyle birlikte Titiz ailesine devretmesi, bu muammayı daha muammalı bir hale getirdi…

Muammalı bütün bu gelişmeleri, mahkemeye 5 ay gibi oldukça geç bir zamandan sonra bildirilen bu son avukat azli hamlesiyle bir araya getirdiğimizde de, burada torun Salih Ziya ile Titiz ailesinin nasıl bir “oyun” oynandıklarını yorumlamak da, bizim için giderek bir tam bir muammaya dönüşmektedir…

MUAMMALI GELİŞMELERİN ARDINDAKİ GERÇEKLER

Rahmetli işadamı Mehmet Salih Tatlıcı, 22 Şubat 2009 tarihinde hayata gözlerini yumduğunda, geride içinde çok sayıda değerli gayri menkulün de yer aldığı hatırı sayılır bir miras bırakmıştı.

Mehmet Salih Bey’in vasiyetnamesine göre, ilk evliliğinden oğulları Ahmet Tatlıcı ile rahmetli Ali Tatlıcı mirastan ıskat edilmiş; diğer oğul Mehmet Tatlıcı ile rahmetli Ali Tatlıcı’nın çocukları Salih Ziya Tatlıcı ile Bedriye Kamer Tatlıcı’nın ise mirastan saklı payları oranında yararlanmaları emredilmişti. Mirasın geri kalan kısmı da rahmetli işadamının ikinci eşi Nurten Tatlıcı ile bu evlilikten dünyaya gelen en küçük oğlu Uğur Tatlıcı’ya bırakılmıştı.

Mehmet Salih Tatlıcı’nın resmi vasiyetnamesindeki miras paylaşımından memnun kalmayan ilk evliliğinden çocukları, Mehmet Tatlıcı, Ahmet Tatlıcı ve daha önce vefat etmiş olan oğlu rahmetli Ali Tatlıcı’nın çocukları Salih Ziya Tatlıcı (yukarıda belirttiğimiz gibi, 40 yaşından sonra Titiz ailesi tarafından “evlat edinilmiş” ve soyadını Titiz olarak değiştirmiştir) ve Bedriye Kamer Tatlıcı daha fazlasını talep ederek, rahmetlinin vasiyetnamesinin iptali ve mirasının tespiti için davalar açtılar.

Aradan geçen 10 yılı aşkın bir zaman içinde açtıkları bütün miras davalarını kaybetti bu mirasçılar; Türk Hukuku, rahmetli işadamı Mehmet Salih Tatlıcı’nın resmi vasiyetnamesinin geçerliliğini onayladı ve miras tespitinin de resmi vasiyetnamesinde emrettiği gibi yapılmasına karar verdi. Sadece Ahmet Tatlıcı’nın mirastan ıskat edilmesine yönelik karar değiştirilip, kendisinin mirastan saklı payı oranında yararlanması şeklinde bir düzeltmeye gidildi.

Neticede Türk Hukuku rahmetli işadamı Mehmet Salih Tatlıcı’nın mirasının vasiyetnamesinde emrettiği gibi paylaştırılmasına karar verdi:

128 PAYA BÖLÜNECEK BU MİRASTAN MİRASÇILARIN ALACAKLARI ORAN ŞU ŞEKİLDE OLACAKTIR:

  • Mehmet Tatlıcı: 12/128.
  • Ahmet Tatlıcı: 12/128 (mahkeme ıskat kararını Ahmet Tatlıcı lehine bozmasaydı, bu pay Ahmet Tatlıcı’nın çocuklarına kalacaktı; Mehmet Salih Bey vasiyetnamesinde bu payın, Ahmet Tatlıcı’ya değil de, ondan olan torunlarına verilmesini istemişti).
  • Salih Ziya Tatlıcı (Titiz): 6/128.
  • Bedriye Kamer Tatlıcı: 6/128
  • Uğur Tatlıcı: 51/128.
  • Nurten Tatlıcı: 41/128.

“CEVVAL TORUN” SALİH ZİYA BOYUNDAN BÜYÜK İŞLERE KALKIŞTI VE MAHKUM OLDU

Bütün bu süreçte torun Salih Ziya da, yıllardır sürdürdüğü miras davalarında oldukça “cevvaldi” ve amcaları Mehmet Tatlıcı ile Ahmet Tatlıcı yanında yer alarak, Uğur ve Nurten Tatlıcı’ya karşı dava üstüne dava açmıştı.

Uğur ve Nurten Tatlıcı’ya karşı açtığı miras davalarıyla da yetinmeyen “cevval torun” Salih Ziya, 17 Ocak 2013 tarihinde amcası Uğur Tatlıcı’nın işyerini basarak ağıza alınmayacak sözlerle kendisine hakaretler yağdırmış; buradaki bir güvenlik görevlisini de darp etmişti. Ardından ertesi gün de, sosyal medya hesabından bütün bu yaptıklarını bir marifetmiş gibi cümle aleme duyurmuştu (Ayrıntılı bilgi için lütfen bakınız: “Salih Ziya Tatlıcı’dan (Titiz) yumruk servisi” ve “Salih Ziya Tatlıcı hakkında 6 Yıl Hapis İstemiyle Dava Açıldı” haberleri).

Bu gelişmeler üzerine hakkında açılan ceza davasına bakan İstanbul 37. Sulh Ceza Mahkemesi Hakimliği, 15 Ocak 2014 tarihli kararıyla, bütün bu “cevvallikleri” neticesinde Salih Ziya Tatlıcı’yı hakaret suçundan 3 ay ve tehdit suçlarından da 6 ay olmak üzere ayrı ayrı adli para cezasına çarptırmış ve 5 yıl süreyle adli denetim altında tutulmasına karar vermişti. (Lütfen bakınız: “Ziya Tatlıcı Hakaret ve Tehditten Mahkum Edildi haberi).

Ardından, İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimliği de, 16 Aralık 2015 tarihli kararında bu sefer “yaralama” suçundan torun Salih Ziya Tatlıcı’yı (Titiz) mahkum etmiş ve önce 120 gün adli para cezasına çarptırmış, daha sonra da sanık Salih Ziya’nın “iyi halinden” bu cezayı 1/6 oranında indirerek 3000 TL adli para cezasına çevirmişti; elbette adli denetim altında tutulması kaydıyla… (Lütfen bakınız: “Salih Ziya Titiz’e Mahkemeden Bir Ceza Daha” haberi).

SALİH ZİYA TİTİZ VE AVUKATI OSMAN HACIBEKİROĞLU GİDİP İSKENDERUN’DA MİRAS DAVASI AÇTILAR…

Hal böyleyken, torun Salih Ziya özellikle Titiz ailesine “evlatlık” gittikten sonra yeni hamlelere kalktı; o zaman arasının iyi olduğu avukatı Osman Hacıbekiroğlu’nun hukuk danışmanlığında, sanki bütün bu miras davasıyla ilgili süreç İstanbul’da devam etmiyormuş gibi kalkıp İskenderun’da yeni bir dava açtılar.

AVUKAT OSMAN HACIBEKİROĞLU’NUN HAVADA KALAN “MÜJDESİ”

Avukat Osman Hacıbekiroğlu o dönemde, (örneğin 11 Ekim 2017 tarihinde) medyaya verdiği demeçlerde, yıllardır devam eden bu miras davalarının da en geç 2018 yılı içinde sonuçlanacağı “müjdesini” veriyordu…

Aslında, avukat Osman Hacıbekiroğlu’nun bile medya üzerinden kamuoyuna duyurduğu bu “müjdeye” inandığı şüpheliydi ve buradaki esas amaç, diğer mirasçılardan Nurten Tatlıcı’yı medya üzerinden verilen bu sahte iyimserlik mesajlarıyla mahkeme sürecindeki karar vericilere hedef göstermekti…

ZAMAN BİZİ YANILTMADI…

Torun Salih Ziya ile o zamanki avukatı Osman Hacıbekiroğlu’nun bu oyununu, Tatlıcı Gerçekleri haber sitesinde 23 Kasım 2017 tarihinde yayınladığımız haberimizde okurlarımızın ve kamuoyunun dikkatine sunmuş ve yıllardır devam eden bu miras davalarının, avukat Osman Hacıbekiroğlu’nun “müjdesi” doğrultunda bir sonuca ulaşmayacağını, yani 2018 yılı içinde sonuçlanmayacağının da altını çizmiştik. (Ayrıntılı bilgi için lütfen bakınız: “Miras Oyunlarında “Bozacının Şahidi Şıracı” haberi).

Zaman bizi yanıltmadı ve 2019 yılının 10. ayı ortalarına (Ekim 2019) gelmemize rağmen miras davalarının yine ağır aksak ve yavaş bir şekilde devam etmekte olduğunu görüyoruz…

Soyadını aldığı ve “evlatlık gittiği” Titiz ailesinin avukatı Osman Hacıbekiroğlu ile artık “yolunu ayıran” ama Titiz soyadını taşımaya devam eden torun Salih Ziya’nın, bundan sonraki süreçte nasıl bir yol izleyeceğini de merakla bekliyoruz.

Gelişmeleri okurlarımız ve kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz…

Gerçekler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

scroll to top