Tat Towers Üzerinde Uçuşan “Leş Kargaları”

tower-les-kargalari.jpg

İstanbul Zincirlikuyu’daki ikiz iş kuleleri Tat Towers’ın yıllardır âtıl tutulması için ellerinden geleni yapanlar, şimdilerde “yeni oyunlar” peşinde. Haber merkezimizin güvenilir kaynaklardan edindiği bazı bilgilere göre, milyonlarca dolarlık değeri ile büyük bir potansiyele sahip Tat Towers, artan vergi borçları bahane edilerek “ucuza kapatılmaya” çalışılıyor. Bu oyunların arkasında, bu binaların yıllardır âtıl kalması için çaba harcayanların yanında, aralarında maalesef bazı devlet dairelerine ve yerel idarelere kadar sızabilen “leş kargaları” ve işbirlikçileri olduğuna dair emareler de var…

Haber merkezimizin yaptığı araştırmaların sonucunu bugünkü haber yorumumuzda okurlarımız ve kamuoyuyla paylaşacağız.   

ŞEHRİN MERKEZİNDE ÇÜRÜMEYE TERK EDİLEN İKİZ İŞ KULELERİ: TAT TOWERS

Rahmetli işadamı Mehmet Salih Tatlıcı’nın vefatının üzerinden 8 yılı aşkın bir zaman geçti. Tamamen kendi olanaklarını kullanarak büyük bir sabır, emek ve azimle inşa ettiği Tat Towers, hala âtıl durumda ve bir türlü ekonomiye kazandırılamadı. Bunda merhumun kendilerine milyonlarca dolarlık bir miras bırakmasına rağmen, babalarının bu eserine “saygılarında” kusur etmeyen “pek hayırlı evlatlarının” rolü büyük…

Çünkü “bu hayırlı evlatlar”, başta Mehmet Tatlıcı, Tat Towers’ın âtıl kalması için büyük bir çaba harcamışlardır. Babalarının banka kredisi kullanmadan tamamen kendi kaynaklarıyla inşa ettiği bu ikiz iş kuleleri, bu “hayırlı evlatların” Tat Towers’ın “gecekondu” olduğu, “depreme dayanıksız” olduğu iddiaları yüzünden ekonomiye kazandırılamamıştır.

Bu hayırlı evlatlar, yine başta Mehmet Tatlıcı, bu binaların depreme dayanıksız olduğunu iddia etmelerine rağmen, deprem araştırılması yapılması için alınan kararlara da her zaman itiraz etmişler, binaların deprem direncinin ölçülerek gerçeğin ortaya çıkmasına asla izin vermemişlerdir.

Mehmet Tatlıcı, bu binaların dış cephelerinin reklam amacıyla kullanılmasına da izin vermemiştir; geçen yıl binaların dış yüzeylerine tereke mahkemesi olan İstanbul 2. Sulh Hukuk mahkemesi kararıyla alınan reklamlara karşı suç duyurularında da bulunmuştur.

Mehmet Tatlıcı, bütün bunları yaparken bir yandan da mülkiyeti kendinde olmamasına karşın, Tat Towers’ı kendi emlak şirketi aracılığıyla satmaya çalışmıştı…

Sonuçta, Mehmet Tatlıcı’nın merhum babasının bu eserlerine karşı yıllardır sürdürdüğü kendisiyle bile çelişen mücadelesi, “meyvelerini verdi” ve Tat Towers âtıl tutulmaya devam etti.

MİLYON DOLARLARI BEĞENMEDİLER, MERHUM BABALARININ VASİYETİNE DE, MİRAS PAYLAŞIMINA DA KARŞI ÇIKTILAR

Mehmet Salih Tatlıcı, vefatından yıllar önce yazdığı resmi vasiyetnamesinde, ilk evliliğinden olan diğer iki oğlu Ali ve Ahmet Tatlıcı’yı mirasından ıskat etmiş ve Mehmet Tatlıcı ile daha önce vefat eden Ali Tatlıcı’nın çocuklarının ise, mirasından sadece saklı payları oranında yararlanmalarını emretmişti. Bununla birlikte, merhum işadamı, mirasının tasarruf nisabına dahil olan kısmını ikinci eşi Nurten Tatlıcı ve bu evlilikten olan çocukları Uğur Tatlıcı’ya bırakmıştı.

Rahmetlinin ilk eşinden olan çocukları vasiyetnamesindeki bu miras paylaşımını kabul etmeyerek karşı davalar açıp hem vasiyetnamenin iptalini, hem de miras tespitiyle beraber miras paylaşımının yeniden yapılmasını istemişler; uzun yıllar süren davaların ardından Türk Yargısı, hem Mehmet Salih Tatlıcı’nın vasiyetnamesinin geçerli olduğunu, hem de miras paylaşımının merhum işadamının istediği şekilde olması gerektiğini karara bağlamıştı.

UZAYIP GİDEN MİRAS DAVALARI VE ÜZERİNE TEDBİR KONULAN YÜKLÜ BİR MİRAS

Açılan bu miras davaları nedeniyle, Mehmet Salih Tatlıcı’dan kalan ve milyarlarla ölçülen tüm mal varlığı değerlerine, Mart 2009’da tedbir konulmuş, taşınır-taşınmaz bütün bu mallar tereke mahkemesi hakimliği ve mahkemenin atadığı resmi tereke yöneticileri tarafından idare edilmeye başlanmıştır.

TEREKENİN GELİRLERİ, GİDERLERİNİ KARŞILAYAMIYOR, TAT TOWERS ÂTIL TUTULMAYA DEVAM EDİYOR

Ancak, Mehmet Salih Tatlıcı terekesine dahil olan çok sayıda taşınmazın yanında, Tat Towers’ın da yönetim ve bakım giderleri her geçen gün artmakta ve terekenin gelirleri giderleri karşılayamamaktadır. Bunun yanında, yıllarca ödenemediği için giderek artan vergi borçları da önemli bir sorun olmaya devam etmektedir.

Bunda Tat Towers’ın yıllarca âtıl tutulması da etkili olmuştur. Zira, Terekenin gelir elde edeceği en önemli kaynaklar bu şekilde kapalı tutulmaya çalışılmıştır. Kullanıma açıldığında tek başına terekenin bütün borçlarını karşılayabileceği gibi, ekonomiye önemli katkı ve maliyeye de büyük bir vergi geliri kazandıracak bu binaların bu şekilde adeta çürümeye terk edilmesi, rahmetli Mehmet Salih Tatlıcı’nın anısına yapılan büyük bir saygısızlık olarak da tarihe geçmektedir.

BÜTÜN BUNLAR NEDEN YAPILDI VE YAPILMAYA DEVAM EDİLİYOR?

Peki, başta Mehmet Tatlıcı, bu pek hayırlı evlatlar kendi öz babalarının bu eserinin neden bunca yıl âtıl tutulması için çaba harcamışlardır?

Bu binaların borçlarının artmasını neden bu kadar istemişlerdir? Bundan kazançları ne oluyordu da, binalarına kullanıma açılmasına engel oluyorlardı?…

Haber merkezimizin yaptığı araştırmalar, Tat Towers’ın bunca yıl âtıl tutulmasına yönelik çabaların, hiç de öyle dışarıdan görüldüğü gibi basit bir miras kavgası olmadığını da ortaya koymaktadır.

NASIL MI?

Önce şehrin en önemli ulaşım yolları ve iş merkezlerinin göbeğinde olan ve rant değeri de “iştah kabartan” Tat Towers ikiz kuleleri, türlü oyunlarla (ruhsatsız, depreme dayanıksız, gecekondu denilerek) atıl tutulur ve yavaş yavaş çürümeye terk edilir. Bu süreçte, binaların reklam amaçlı kullanımına bile izin verilmez. Tereke Mahkemesi, binaların dış yüzeylerine reklam aldığında da buna karşı suç duyurularında bulunulur.

Bu arada Mehmet Salih Tatlıcı terekesinin gelir-gider dengesinin bozulması sağlanır, terekenin borçlarının artması, belediyeye vergi borçlarının ödenemez hale gelmesi hedeflenir. Bütün bunlarla tereke ve emlak vergisi borçlarının toplamda 17 milyon lira gibi karşılanması zor noktalara taşınması da gerçekleştirilir…

Tat Towers, rant avcılarının, kapalı kapılar ardında pusuya yatarak bu binaları ne yapar da ucuza kapatırız planları yapan “leş kargalarının” iştahını öteden beri kabartmaktaydı zaten. Şimdi yıllarca ince ince hayata geçirdikleri planlarının son aşaması da gelmiştir artık; Terekenin gelirleri kısıtlıdır ve borçları karşılanamamaktadır. Çünkü bu bazı mirasçıların işbirliği sayesinde özellikle sağlanmıştır.

Kapalı kapılar ardında bütün bunları planlayan bu “leş kargaları”, binaların gerçek değerlinin çok altında bir bedelle “kendi adamlarına” peşkeş çekilmesi için gerekli ayarlamaları bile yapmaktadırlar…

Bunların arasında maalesef kendilerini bazı devlet daireleri ve yerel idareler içinde gizleyebilmiş “kurtlar” ve “leş kargaları” da vardır.

TAT TOWERS GERÇEK DEĞERİNİN ALTINDA “BİRİLERİNE” PEŞKEŞ ÇEKİLİYOR…

Yıllarca âtıl kalması sağlanarak “değersizleştirilmeye” çalışılan ve masa başı oyunlarıyla da değerinin çok altına bir bedelle “birilerine” peşkeş çekilmesi planlanan Tat Towers’ın, bu şekilde “pazarlanmasından” elde edilecek “yüklü bir komisyon”, elbette miras payından elde edilecek bedelin kat be kat üstünde olacaktır…

Haber merkezimizin yaptığı araştırmaların bizlerin önüne koyduğu gerçekler aynen bu şekildedir…

Bütün bunlar, “pusuya yatmış kurtların” ve “leş kargalarının” yıllardır oynadıkları oyunun gerçek resmidir, esas gerçek budur…

BÜTÜN BU GERÇEKLERİ OKURLARIMIZ VE KAMUOYUNUN BİLGİSİNE SUNUYORUZ VE BİR KEZ DAHA SORUYORUZ:

– Mehmet Salih Tatlıcı terekesinin borçlarının türlü oyunlarla artması sağlanmasında ve terekeye gelir getirebilecek en önemli kaynaklardan Tat Towers’ın bu şekilde âtıl tutulmasında kimler rol oynamıştır?

– Binaların vergi borçlarının artması en çok hangi kurumların işine gelmektedir?

– Bu borçların ödenmemesi karşılığında Tat Towers’ın yok pahasına satılarak “borçlarının karşılanması” “hangi mekanizmalar” ve “karar vericiler” tarafından gerçekleştirilebilir?

– Tat Towers için piyasa koşullarının ve arz-talep dengesinin çok altında bir bedel belirlenmesini kimler sağlamaktadır? Bütün bunları tezgahlayanlar hangi kurumlara yuvalanmışlardır?

– Şehrin en önemli ulaşım noktalarının merkezindeki ve etrafında artık başkaca rant getirecek bir alan kalmayan Zincirlikuyu bölgesinde yer alan Tat Towers’ın, “bu oyunlarla” satışı gerçekleştirilince, bu ikiz kulelere kim ya da kimler talip olacaktır?

– Bütün bu oyunları gerçekleştirerek, Tat Towers’ın bu yok pahasına satışından kimler komisyon alacaktır?

– “Bu komisyoncular” kimlerdir? Aralarında kamu kurumlarına yuvalanmış “leş kargaları” ve “kurtlar” da var mıdır?

Bu soruları daha da uzatabiliriz, ama şimdilik bunları soruyor ve araştırmalarımıza devam ediyoruz. Tatlıcı Gerçekleri olarak kapalı kapılar ardında oynanan bütün bu oyunları, geçmişte olduğu gibi bundan sonra da okurlarımız ve kamuoyunun bilgisine sunmaya devam edeceğiz…

ANCAK BURADA BÜTÜN BU GELİŞMELERDEN DUYDUĞUMUZ BİR ÜZÜNTÜYÜ DE OKURLARIMIZLA PAYLAŞMAK İSTERİZ:

Rahmetli Mehmet Salih Tatlıcı, bir kuruş kredi kullanmadan sadece ve sadece kendi çabalarıyla, azmiyle, sabrıyla inşa etti Tat Towers’ı…

Ama gelin görün ki, bizzat öz evlatları, bu başarılı işadamının kendilerine bıraktığı bu anlamlı mirası bir türlü paylaşamadı. Bu miras ki, değeri milyar dolarla ölçülmektedir.

Nedir bu “pek hayırlı” evlatların bu hayırsızlığı?…

Rahmetli babaları bütün bunları hiç hak etmemişti…

Bu hayırlı evlatlara bir kez daha sesleniyoruz:

Artık anlaşın da bu miras kavgaları bitsin, babanızın eseri Tat Towers’ı “pusuya yatmış kurtlara” ve bazı devlet dairelerine bile yuvalanmış “leş kargalarına” yedirmeyin. Tat Towers’ı gerçek değeriyle ekonomiye kazandırın, binlerce insan iş bulsun, ülkenin maliyesi gelir elde etsin…

Yıllarca yazdık bu “pek hayırlı evlatların” hayırsızlığını, bir şey değişmedi…

Umarız bundan sonra akıllarını başlarına alıp, doğru adımlar atmayı öğrenirler…

Gerçekleri dile getirmeye devam edeceğiz.

Gerçekler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

scroll to top