Uğur ve Nurten Tatlıcı’dan UNICEF’e Milyon Dolarlık Bağış

ugur-ve-nurten-tatlicidan-unicefe-milyon-dolarlik-bagis.png

Rahmetli işadamı Mehmet Salih Tatlıcı’nın geride bıraktığı tablo ve sanat eserlerinden oluşan koleksiyonunun bir kısmının müzayede yoluyla satılarak, gelirin Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu’na (UNICEF) bağışlanması teklif edildi. Teklif, merhum Mehmet Salih Tatlıcı’nın eşi Nurten Tatlıcı ile en küçük oğlu Uğur Tatlıcı’dan geldi.

Hayırsever bir insan olarak bilinen merhum Mehmet Salih Tatlıcı’nın saygın adını ve anısını yaşatmak istediklerini belirten Uğur ve Nurten Tatlıcı’nın, daha önce de bu yönde yaptıkları teklifler diğer mirasçılar tarafından ya doğrudan reddedilmiş veya “cevapsız” bırakılmıştı. Uzmanların 4-5 milyon dolarlık bir değere sahip olduğunu belirttiği bu koleksiyonun bağışlanmasına, diğer mirasçıların bu sefer nasıl bir tepki vereceği de merak konusu…

MERHUM MEHMET SALİH TATLICI’NIN GERİDE BIRAKTIĞI MİRASI BİR TÜRLÜ PAYLAŞILAMADI

Rahmetli işadamı Mehmet Salih Tatlıcı’nın 22 Şubat 2009 tarihindeki vefatının üzerinden 10 yılı aşkın bir zaman geçmesine rağmen, geride bıraktığı mirası bir türlü paylaşılamadı. Uzayıp giden miras davaları sürecinde merhum işadamının terekesine (vefat eden kişinin mal varlığı, hak ve borçlarının tümü) tabi, aralarında İstanbul Zincirlikuyu’daki ikiz iş kuleleri Tat Towers’ın da bulunduğu çok sayıda taşınmaz yanında, zengin bir sanat eserleri koleksiyonu da mirasçılar arasında anlaşmazlık sorunu olmaya devam etti.

Bu süreçte Mehmet Salih Tatlıcı’nın mirası üzerinde, büyük pay sahibi olarak tasarruf nisabına (mirasta, saklı payların dışında kalan ve miras bırakanın serbestçe tasarruf edebileceği kısım) sahip olan eşi Nurten Tatlıcı ile en küçük oğlu Uğur Tatlıcı aslında kendi mülkiyetlerinde olan çok sayıda değerli tablo ve sanat eserinden oluşan bu koleksiyonu bağışlamak için senelerdir defalarca girişimde bulunmalarına rağmen, her seferinde diğer mirasçıların engelleriyle karşılaştılar.

Uğur ve Nurten Tatlıcı’nın bu son bağış teklifi ile ilgili haberimizin detaylarına geçmeden önce, rahmetli işadamı Mehmet Salih Tatlıcı’nın vefatı sonrası yaşanan gelişmeleri okurlarımıza kısaca hatırlatmak isteriz:

MEHMET SALİH TATLICI’NIN VASİYETNAMESİ VE VEFATININ ARDINDAN YAŞANAN GELİŞMELER

Mehmet Salih Tatlıcı sıfırdan başladığı iş hayatında, azmi, sabrı ve çalışkanlığı ile önemli yatırımlara ve projelere imza atmış başarılı bir işadamıydı. Yakalandığı amansız hastalığı yenemeyerek 22 Şubat 2009 tarihinde hayata gözlerini yumduğunda geride hatırı sayılır bir servetle birlikte resmi vasiyetnamesini de bırakmıştı.

Merhum Mehmet Salih Tatlıcı vasiyetnamesinde;

– Kendisini ölümle tehdit etmiş olan ilk evliliğinden oğulları Ahmet Tatlıcı ve Ali Tatlıcı’yı mirasından ıskat etmiş,

– diğer oğlu Mehmet Tatlıcı ile torunlarının (Salih Ziya Tatlıcı ve Bedriye Kamer Tatlıcı) mirasından saklı payları oranında yararlanmalarını istemiş;

– Mirasının geri kalan kısmını da ikinci eşi Nurten Tatlıcı ile bu evlilikten dünyaya gelen oğlu Uğur Tatlıcı’ya bırakmıştı.

MİRAS PAYLARININ BEĞENMEYİP DAVA ÜSTÜNE DAVA AÇAN MİRASÇILAR HEP KAYBETTİLER

Mirasçılardan Mehmet Tatlıcı, bugün sahip olduğu tüm zenginliği ve lüks içindeki yaşamını borçlu olduğu rahmetli babası Mehmet Salih Bey’in kendisine bıraktığı miras payını (ki milyonlarca dolarlık bir paydır bu) az bularak vasiyetnamenin iptali ve miras tespit davaları açtı. Buna aynı gerekçelerle diğer mirasçılar Ahmet Tatlıcı ile rahmetli Ali Tatlıcı’nın çocukları Salih Ziya Tatlıcı ve Bedriye Kamer Tatlıcı de katıldı.

Yıllar süren yargı sürecinden sonra Türk Adaleti, merhum iş adamı Mehmet Salih Bey’in resmi vasiyetnamesinin geçerliliğini onayladı ve miras paylarının da merhumun vasiyetnamesinde belirttiği gibi olması gerektiğine hükmetti.

Mehmet Tatlıcı ve diğer mirasçıların buna yönelik Yargıtay’da açtıkları iptal davaları da yine aleyhlerine sonuçlandı ve nihayetinde, Türk Adaleti Mehmet Salih Tatlıcı’nın vasiyetnamesinin geçerliliğini onayladı ve buna bağlı olarak da mirasçıların miras paylarının merhum iş adamının istediği gibi olmasına karar verdi.

Bu kararlar artık hukuken kesinleşmiş durumdadır.

MERHUM MEHMET SALİH TATLICI’NIN KOLEKSİYONU VE TENKİS DAVASI

Merhum işadamı, sanatsal değeri olan tablo ve antika eserlere özel bir merak duyardı ve hayattayken bu merakını çok geniş bir koleksiyona da dönüştürmüştü. Uzmanlar, Mehmet Salih Tatlıcı koleksiyonundaki eserlerin bugünkü toplam değerinin en az 4-5 milyon dolar olduğunu dile getirmektedir.

Ortada merhum Mehmet Salih Tatlıcı’nın vefatından yıllar önce yazdığı resmi vasiyetnamesi olmasına rağmen, merhumun ilk evliliğinden dünyaya gelen oğullarından Mehmet Tatlıcı (mirastan kendi payına düşen ve milyonlarca dolar olduğu belirtilen miktarı “az bularak” daha fazlasını elde etmek amacıyla), “çok sevdiği” babasının terekesine “zarar verebilecekleri” ve “mal kaçırma girişiminde bulunabilecekleri endişesiyle” tereke tespiti ve tedbir istemli bir başka davayı da, babasının vefatının hemen ardından 2009 yılı Mart ayı başlarında, Sarıyer Sulh Hukuk Mahkemesi’nde baba bir kardeşi Uğur Tatlıcı ile merhum babasının hastalıkta ve sağlıkta tam 43 yıl hayat arkadaşı olan ikinci eşi Nurten Tatlıcı aleyhine açmıştı.

Bu dava ile birlikte merhum işadamından miras kalan koleksiyonu üzerine ilgili mahkeme kararıyla, Mart 2009ʼdan itibaren tedbir konulmuş̧ ve merhumun terekesiyle birlikte (yüzlerce değerli tablo ve antika sanat eserinden oluşan) bu koleksiyonu da tereke mahkemesi yönetimine teslim edilmişti.

Uzun bir süre merhum Mehmet Salih Bey’in hayattayken sahibi olduğu şirketlerden İstanbul Kağıthane’deki (Mart 2009 itibariyle faaliyette olmayan) Pilma isimli pil fabrikasının depolarında tutulan bu tablo ve sanat eserlerinden oluşan koleksiyon, daha sonra İstanbul Zincirlikuyu’da yıllardır atıl tutulan Tat Towers isimli ikiz iş kulelerine yine tereke mahkemesi kararıyla nakledilmiştir ve bu koleksiyon halen orada tereke mahkemesi hakimliği denetiminde muhafaza edilmektedir.

YILLARDIR HİÇBİR İŞE YARAMADAN DEPOLARDA BEKLETİLEN YÜZLERCE TABLO VE ANTİKA SANAT ESERİ VAR

Oysa, rahmetli işadamı Mehmet Salih Tatlıcıʼya hastalığında ve sağlığında tam 43 yıl hayat arkadaşı olan ikinci eşi Nurten Tatlıcı ile bu evlilikten dünyaya gelen oğulları Uğur Tatlıcı, hem merhumun artık hukuken geçerlilik kazanmış vasiyetnamesine göre, hem de gerçek hak sahibi olarak Mehmet Salih Bey’in geride bıraktığı bu koleksiyon üzerinde tasarruf hakkına sahip olan esas taraftırlar; diğer mirasçıların ise bu koleksiyon üzerinde hiçbir hakları bulunmamaktadır.

Ayrıca, merhum işadamı Mehmet Salih Tatlıcı, bu koleksiyonda yer alan tablo ve objelerin çok önemli bir bölümünü de henüz hayattayken ikinci eşi Nurten Tatlıcı ile en küçük oğlu Uğur Tatlıcıʼnın mülkiyetine adlarına kayıtlı olarak faturalarıyla birlikte bırakmıştı…

Merhum işadamı Mehmet Salih Bey’in eşi Nurten Tatlıcı ile en küçük oğlu Uğur Tatlıcı bütün bu üzücü gelişmeler üzerine, hayırsever işadamının depolarda bekletilen bu koleksiyonunun değerlendirilerek elde edilecek gelirin hayır kurumlarına ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza bağışlanması için defalarca girişimlerde bulunmuşlardı…

Uğur Tatlıcı ile Nurten Tatlıcı’nın hayır amaçlı bağış yapılmasını teklif ettikleri kuruluşlar arasında Kızılay, Lösemili Çocuklar Vakfı, Altı Nokta Körler Derneği, Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği, Türkiye Kanserle Savaş Vakfı, Darülacaze, Mehmetçik Vakfı, Şehit Aileleri Derneği, Türk Böbrek Vakfı, TEMA (Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı) gibi ülkemizde faaliyet gösterenler yanında, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) gibi uluslararası kuruluşlar da yer almaktaydı (Ayrıntılı bilgi için lütfen bakınız: “Mehmet Salih Tatlıcı koleksiyonunun bir kısmı bağışlanıyor” ve “Uğur Tatlıcıʼdan UNICEFʼe Milyon Dolarlık Bağış Teklifi” haberleri).

UĞUR VE NURTEN TATLICI’NIN HİÇBİR HAYIR AMAÇLI GİRİŞİMLERİNE DESTEK VERMEYEN DİĞER MİRASÇILAR

Ancak, merhum işadamının ilk evliliğinden olan çocukları ve torunlarının oluşturduğu diğer mirasçılar, (başta Mehmet Tatlıcı olmak üzere, Ahmet Tatlıcı ve de daha önce vefat etmiş olan rahmetli Ali Tatlıcı’nın çocukları Salih Ziya Tatlıcı (Titiz) ve Bedriye Kamer Tatlıcı), aslında üzerinde hiçbir haklarının olmadığı bu koleksiyona, “bana yar olmayan, başkasına da yar olmasın” kafasıyla olsa gerek, tereke (miras) mahkemesi tarafından tedbir konulmasını sağlamışlardır…

İşte bu yüzden, maalesef yüzlerce tablo ve antika sanat eseri şu anda İstanbul Zincirlikuyuʼdaki Tat Towersʼta yer alan depolarda tereke mahkemesi tarafından muhafazaya alınmıştır ve hiçbir işe yaramadan orada yıllardır da bekletilmektedir…

UĞUR VE NURTEN TATLICI, KENDİ HAKLARININ TAMAMINI BAĞIŞLAMAK İSTİYORLAR, AMA HER SEFERİNDE DİĞER MİRASÇILARIN OLUMSUZ VE UMURSAMAZ TAVIRLARIYLA KARŞILAŞIYORLAR…

Uğur ve Nurten Tatlıcı geçtiğimiz yıllardaki bu girişimlerinde, merhum Mehmet Salih Tatlıcı koleksiyonunda yer alan tablo ve antika sanat eserlerinin saygın bir müzayede kuruluşu tarafından organize edilecek bir etkinlikte satışa çıkarılmasını, satış neticesinde elde edilecek gelirden (tüm vergi ve masraflar düşüldükten sonra) kendi paylarına düşen kısmının tamamının da, hayır amaçlı çalışan kuruluşlara bağışlanması teklifini farklı tarihlerde tereke mahkemesi hakimliğine sunmuşlardı.

Üstelik Nurten Tatlıcı ve Uğur Tatlıcı hayır amaçlı bu girişimlerinde diğer mirasçılara, (aslında onların bu koleksiyon üzerinde en ufak bir hukuki hakları olmamalarına rağmen yine de) eğer isterlerse, bu koleksiyondaki tablo ve sanat eserlerinin satışından elde edilecek gelirden mirastaki saklı payları oranında bir ödeme yapılmasını bile teklif etmişlerdi…

Ancak Uğur ve Nurten Tatlıcı’nın bütün bu iyi niyetleri ve hayır amaçlı girişimlerine karşın, her seferinde yukarıda isimleri verilen diğer mirasçılar (başta Mehmet Tatlıcı olmak üzere) ya doğrudan “hayır” cevabı vermişler ya da cevap verme tenezzülünde bile bulunmamışlardı…

SOMA MADEN KAZASINDA HAYATINI KAYBEDENLERE YAPILACAK BAĞIŞ TEKLİFİNE BİLE DUYARSIZ KALDILAR

Hatta, ülkemizde 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen Soma maden kazasının hemen ardından, Uğur ve Nurten Tatlıcı’nın bu söz konusu koleksiyonun satışından elde edilecek gelirin Soma’da hayatını kaybedenlerin ailelerine yardım amacıyla bağışlanması teklifini bile Mehmet Tatlıcı hemen reddetmiş, sadece Bedriye Kamer Tatlıcı olumlu cevap vermiş, ancak diğer mirasçılar ise (Salih Ziya Tatlıcı ile Ahmet Tatlıcı ve çocukları Tuğba, Taha ve Talha Tatlıcı) cevap bile vermemişlerdi…  (Bu konuda ayrıntılı bilgi için lütfen bakınız: “Mehmet Tatlıcı, Hayır Amaçlı Teklife ‘HAYIR’ dedi…” ve “Bağış Teklifine Cevap Bile Vermediler” haberleri).

Oysa hayırsever bir insan olan rahmetli Mehmet Salih Tatlıcıʼnın saygın adını ve anısını yaşatmak isteyen ikinci eşi Nurten Tatlıcı ve en küçük oğlu Uğur Tatlıcıʼnın buradaki hedefi ise, aslında üzerinde esas hak sahibi oldukları ancak diğer mirasçıların anlamsız “hukuk hamleleri” yüzünden uzadıkça uzayan miras davaları yüzünden bir türlü bağışlayamadıkları bu koleksiyonun bir an önce insani yardım amacıyla değerlendirilmesiydi.

Ama Uğur Tatlıcı ve Nurten Tatlıcı’nın tüm bu iyi niyetli ve hayır amaçlı girişimleri her defasında diğer mirasçıların engellerine veya duyarsızlıklarına takılıyor, sonuçta hayırsever işadamı Mehmet Salih Bey’in koleksiyonundaki (satışı yapılsa en az 4-5 milyon dolar gelir getirecek) yüzlerce tablo ve antika sanat eseri, yardıma muhtaç insanların ihtiyaçlarını karşılamak yerine, Tat Towers’ın depolarında hiçbir işe yaramadan durmaya devam ediyordu…

Mehmet Tatlıcı başta, diğer mirasçıların umursamazlıkları ve adeta “bana yar olmayan başkasına da yar olmasın” diye yorumlanacak tavırları yüzünden…

Bugün sahip oldukları lüks içindeki yaşamı tamamen merhum babaları/dedeleri Mehmet Salih Tatlıcı’nın kendilerine bıraktıklarına borçlu olan bu çok hayırlı evlatlar ve torunlar, merhumun kendilerine bıraktığı miras paylaşımından memnun olmayarak açtıkları davalar yüzünden hayır amacıyla bile olsa değerlendirilemeyen ve tozlu depolarda bekletilen bu koleksiyonun kendilerine yar olmayacağını çok iyi bildikleri için mi acaba bu hayır amaçlı tekliflere cevap verme tenezzülünde bulunmamaktadırlar?

Takdiri okurlarımıza ve kamuoyuna bırakıyoruz…

MEHMET SALİH BEY’İN, “İNSANA VE DÜNYAYA SAYGI DUY, İNSANLARIN İHTİYAÇLARINA KULAK VER” VASİYETİ, EŞİ NURTEN TATLICI VE OĞLU UĞUR TATLICI TARAFINDAN YERİNE GETİRİLMEYE DEVAM EDİYOR

Bütün bunların yanında, Uğur ve Nurten Tatlıcı, hayırsever işadamı Mehmet Salih Tatlıcı’nın saygın adını yaşatmak adına, her yıl çok sayıda yardım kuruluşuna bağışlarda bulunmaya devam ediyorlar…

Rahmetli Mehmet Salih Tatlıcı’nın, “insana ve dünyaya saygı duy, insanların ihtiyaçlarına kulak ver” vasiyetini, doğa koruma ve insanlara yardım amaçlı faaliyet gösteren çeşitli kuruluşlara yaptığı bağışlar ve proje destekleriyle her fırsatta yerine getiren en küçük oğlu Uğur Tatlıcı ve merhum Mehmet Salih Tatlıcı’nın yardımsever eşi Nurten Tatlıcı, ülkemizde ve dünyada çok sayıda kuruluşa destek vermişlerdir.

Bu kuruluşlar arasında ülkemizde, Kızılay, Mehmetçik Vakfı, Şehit Polis Aileleri Derneği, Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği, Altı Nokta Körler Derneği, GETEM (Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji Laboratuvarı), Milli Eğitim Vakfı, Türk Böbrek Vakfı, TEMA (Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı) ve denizlerimizin temizliği ve korunması için çalışan TURMEPA Deniz Temiz Derneği, Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile uluslararası alanda, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), National Geographic Society ve Avustralya’nın Tasmanya bölgesindeki Bonorong Yaban Hayat Barınağı yanında, nadir görülen ve tedavisi zor bir hastalık olan Pompe Hastalığı ile mücadele eden International Pompe Association, Uluslararası Pompe Birliği de bulunmaktadır… (Ayrıntılı bilgi için lütfen bakınız: “Uğur ve Nurten Tatlıcı’dan Şehit Ailelerine Destek” ; “Uğur Tatlıcı’dan Suriyeli Misafirlerimize Yardım Eli” ; “Bedensel Engellileri Bir Destek Daha” ; “Uğur Tatlıcı’dan Darülaceze’ye Destek” ; “Çok Özel Bir Kütüphaneye Anlamlı Bir Bağış” ; “Uğur Tatlıcı’dan Pompe Hastalığıyla Mücadeleye Destek” ; “Toprak Olma Umut Ol” ; “Bir Baston İki Gözün Yerini Tutar mı?” ; “Uğur Tatlıcı’dan Açlıkla Mücadeleye Destek” ve “Milli Eğitim Vakfı’na Mehmet Salih Tatlıcı desteği” haberleri).

UĞUR VE NURTEN TATLICI’DAN UNICEF’E (BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUKLARA YARDIM FONU) BAĞIŞLANMAK AMACIYLA BİR YARDIM TEKLİFİ DAHA

Her seferinde diğer mirasçıların yukarıda da açıkladığımız umursamaz tavırlarıyla karşılaşmalarına rağmen, hayır amaçlı faaliyetlerine devam etmek ve Tat Towers depolarında hiçbir işe yaramadan bekletilen Mehmet Salih Tatlıcı koleksiyonunun bu amaçla değerlendirilmesi için girişimlerine devam eden Uğur Tatlıcı ve Nurten Tatlıcı, en son geçtiğimiz günlerde (15 Eylül 2019) avukatları eliyle tereke mahkemesi olarak görev yapan İstanbul 2. Sulh Hukuk Mahkemesi hakimliğine bir kez daha müracaat ederek, koleksiyonun saygın bir müzayede kuruluşu eliyle satışa çıkarılmasını ve elde edilecek gelirden (tüm vergi ve masraflar düşüldükten sonra) kendi paylarına düşen kısmının tamamının Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF’e bağışlanması teklifinde bulunmuşlardır.

Haber ekibimizin araştırmaları, Uğur ve Nurten Tatlıcı tarafından tereke mahkemesi hakimliğine sunulan bu son dilekçelerinde, diğer mirasçılara (onların bu koleksiyon üzerinde hiçbir hakları olmamalarına rağmen, hayır amaçlı bu tekliflere bir kez olsun destek olmalarını sağlamak amacıyla) yapılacak satış neticesinde elde edilecek gelirden talep ederlerse saklı payları karşılığının nakit olarak dağıtılmasını da tekrar önerdiklerini ortaya koymaktadır.

Bakalım her seferinde önlerine gelen hayır amaçlı ve yardıma muhtaç insanlara destek olmaktan başka bir amaç taşımayan tüm bu insani tekliflere duyarsız kalan diğer mirasçılar, Uğur Tatlıcı ve Nurten Tatlıcı tarafından Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) için yapılan bu son teklife nasıl bir cevap verecekler…

Gelişmeleri okurlarımız ve kamuoyu ile paylaşmaya devam edeceğiz…

Gerçekler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

scroll to top